aeriklindrothTetra Pak vill återvinna mera
Tetra Pak utökar sitt samarbete med Världsnaturfonden genom en satsning på att öka materialåtervinningen. Konsumenter, skolelever och de egna medarbetarna ska engageras."Vi svenskar är duktiga på återvinning av till exempel glas och tidningar men av någon anledning går det sämre med kartongförpackningar. Vi vill därför utmana hushållen i Sverige till en förbättring", säger Erik Lindroth (foto), miljödirektör, Tetra Pak Sverige.
 
Svenskarna återvinner bara en av fyra kartongförpackningar för mjölk och juice idag, resten går till förbränning och energiåtervinning, konstaterar Tetra Pak i ett pressmeddelande.
 
Bolaget har tillsammans med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tagit fram en ny metod för att mäta återvinning av kartongförpackningar. Idag ligger återvinningsgraden på cirka 23 procent i Sverige. Det är lägre än man tidigare trott och innebär att stora råvaruresurser går till spillo då mjölk-, fil- och juiceförpackningar inte blir returfiber i nya produkter. I Europa återvanns i genomsnitt 36 procent under 2010, alltså klart mer än i Sverige.
 
– Det är lätt att materialåtervinna kartongförpackningar. Lämna dem vid återvinningsstationen så bidrar du med värdefull råvara till nya produkter. Vi vill utmana hushållen i Sverige till en förbättring, säger Erik Lindroth, miljödirektör, Tetra Pak Sverige.
 
De förpackningar som kastas i soporna går direkt till förbränning och energiåtervinning. Lägger man dem istället i återvinningskärlet kan returfibern användas flera gånger om i andra pappersprodukter. Det innebär att mjölkförpackningar kan återfödas som exempelvis pizzakartonger, kuvert eller flingpaket. Använda kartongförpackningar får nytt liv till exempel vid kartongbruket i Fiskeby utanför Norrköping, där det används som råvara i tillverkning av ny kartong, enligt Tetra Pak.
 
– Detta handlar om att hushålla med jordens resurser. Vi vill övertyga fler att de gör rätt och minskar sin egen miljöpåverkan när de återvinner sina kartongförpackningar. Alla känner till talesättet att katten har nio liv, men att kartongen har flera liv är inte lika känt. Vi vill därför uppmana fler att återvinna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.
 
Åtgärdsprogrammet som Tetra Pak och WWF samarbetar kring har som mål att öka återvinningen med fem procentenheter under 2012 i ett första steg. Men kampanjen är långsiktig och kommer till att börja med att pågå under tre år. Som ett led i samarbetet bidrar Tetra Pak till WWF:s barn- och ungdomssatsning Panda Planet med en summa pengar för varje procentenhet som återvinningen ökar.
 
På längre sikt är målet att minst hälften av alla kartongförpackningar materialåtervinns, vilket uppnås om varje svenskt genomsnittshushåll* återvinner fyra förpackningar i veckan.
 
– Genom vår kampanj vill vi uppmana fler att återvinna mer. Jag är övertygad om att information och kunskap är en viktig del för att öka engagemanget. Vi vill visa att det är både lätt och rätt att återvinna kartongförpackningar, säger Erik Lindroth.
 
/FoodMonitor

t20