20 mm spar 2000 ton växthusgaser
Genom att gå över till så kallade ”shortneck-flaskor”, en PET-flaska med kortare hals och kapsyl, minskar Coca-Cola i Sverige sin materialåtgång med totalt 562 981 kg per år, meddelar man.
 
Innehållet i flaskorna är detsamma, liksom mängden – det är bara flaskan och kapsylen som blivit ca 20 mm kortare. Detta bidrar till att spara in 2 008 ton växthusgaser per år, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från mer än 750 svenska mellanklassbilar, enligt bolagets hållbarhetsredovisning.
 
Övergången till shortneck-flaskor innebär att de totala utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid, som härrör från reducerad materialåtgång i produktionen av PET-råvara minskar med totalt 1 965 ton under 2010. Om man slår ihop de minskade utsläppen av växthusgaser från förändrad transport och minskad materialåtgång blir det totalt 2 008 083 kg under 2010.
 
Tidigare i september började Coca-Cola i Sverige även att använda sig av PlantBottle för Bonaqua. PlantBottle är en helt ny typ av helt återvinningsbar plastflaska som delvis består av 15 procent plast gjord av växtmaterial som kommer från restprodukter vid sockerproduktion. Nu i november tilldelades Coca-Cola, Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2010 för PlantBottle.
 
/FoodMonitor

 

t20