Kronägg levererar miljövänligare
Kronägg meddelar att man nu går i bräschen för äggbranschen genom att från och med den 2 september leverera sina ägg till ICA´s grossistled i miljövänliga backar från Svenska Retursystem. Tidigare har ägg levererats uteslutande i engångsemballage i papp.
– Våra backar är modulanpassade vilket innebär att de måttmässigt är optimalt anpassade till en Europapall, och de är lätt stapelbara. Detta underlättar också sampackning med andra varor och minskar kross och svinn. Pappkartongerna som traditionellt använts av packerierna är inte lika optimalt anpassade vilket kan ge ett ”överhäng” på pallen, förklarar Conny Swahn, försäljnings- och marknadschef på Svenska Retursystem AB.
En viktig aspekt förutom förenklad hantering är förstås reduceringen av CO2-utsläpp. Förra året genomförde Svenska Retursystem i samarbete med SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, en studie som visar att en övergång från engångsemballage i papp reducerar CO2-utsläpp med hela 44 procent.
– Logistik är otroligt viktigt för ICA. Tillsammans såg vi en möjlighet att utveckla transportflödet och minska miljöpåverkan. Det stämmer också väl in i vår strävan att leverera livsmedel av hög kvalitet med så liten miljöinverkan som möjligt, kommenterar Bengt-Göran Andersson, Divisionschef på Kronägg.
Conny Swahn är i sin tur mycket nöjd med samarbetet och Kronäggs satsning:
– Det är förstås oerhört positivt att nu även äggpackerier börjar arbeta enligt det här systemet, då det är nytt fenomen i den delen av branschen. Detta är en fråga som drivits under en längre tid och Kronägg har varit mycket tongivande i diskussionerna, säger han till FoodMonitor..
Kronägg bedriver ett kontinuerligt arbete för att minska produktionens miljöpåverkan. Som ett led i detta arbete är man sedan februari 2013 ansluten till UN Global Compact som arbetar för Corporate Social Responsibility (CSR). Arbetet utgår från 10 grundläggande principer som rör mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och anti-korruption.
Länk till Kronäggs hemsida här
Länk till Svenska Retursystems hemsida här
/MATS HOLMSTRÖM

t20