idol
Idolerna uppmanar till pantning
Igår lanserades idolfinalisternas musikvideo på Pantamera-temat, ett resultat av ett samarbete mellan TV4 och Returpack. ”Det här är ett nytt koncept som testas för första gången i Sverige”, berättar Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.
Samarbetet mellan Pantamera och TV4 innebär att Pantamera, som partner till Idol, får använda sig av musikvideon i sin egen marknadsföring. Kampanjen sker både i TV och digitalt.
– Idolsamarbetet ligger helt i linje med vår strategi där vi sedan många år har samarbetat med artister. Att alla årets Idol-finalister nu också blir pantamera-ambassadörer känns toppen. Vår målgrupp är väldigt bred så vi behöver kommunicera med alla som konsumerar dryck på burk eller flaska. Idol är ett program som vänder sig till en bred målgrupp. Genom att också sprida i utvalda digitala kanaler är vår förhoppning att nå fler unga, säger Katarina Lundell.
Strategin att ta hjälp av artister för att nå ut med sitt budskap och uppmuntra fler att panta mer har visat sig vara framgångsrikt för Returpack.
– Musiken och Pantamera hör ihop, det visar våra undersökningar. Ungdomar, som generellt sett inte pantar lika bra som äldre, är en viktig målgrupp för oss och dessutom en ganska svår grupp att nå. Där tror vi att samarbetet med Idolerna kan ge effekt, kommenterar Katarina Lundell.
Fakta: Svenskar är bland de bästa i världen på att panta. Nästan nio av tio burkar och petflaskor återvinns. De som pantar minst är unga människor i storstäder, därför satsar Pantamera extra för att öka återvinningen bland dem.

Länk till videon på YouTube här
/Mats Holmström

t20