100 procent förnybara ekoförpackningar
Arla meddelar att man nu byter ut plasten på in- och utsidan av ekoförpackningarna till plast tillverkad av förnybara råvaror. Det innebär att alla förpackningar av ekologisk mjölk, fil och grädde numera helt baseras på förnybara råvaror.
Initiativet är ett steg i Arlas arbete att minska beroende av fossil olja och göra produkterna ännu mer hållbara.
– De miljöproblem som världen står inför kräver att vi hela tiden hittar nya lösningar. Genom att byta till förnybara alternativ både för energi och råvaror kan vi minska användandet av fossila resurser. Det här är ett viktigt steg i arbetet, kommenterar Anna-Karin Modin-Edman, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Arla.
Under förra året ökade Arlas ekoförsäljning med 30 procent, men företaget har fortsatt stora ambitioner inom området ekologi. Förra året införde man skruvkorkar av förnybar råvara på samtliga förpackningar. Nu tar man alltså nästa steg i att maximera andelen förnybar råvara i förpackningarna.
Arla är världens största leverantör av ekologiska mejeriprodukter och har cirka 60 procent av den svenska ekologiska mejerimarknaden. Att man på senare år, förutom att lansera en rad nya ekologiska produkter, också har tydliggjort designen och marknadsföringen, tror man har betytt mycket för volymutvecklingen.
– Intresset för hållbarhet och naturlig mat är verkligen på topp. En viktig del i utvecklingen är det ökade antalet ekologiska produkter på marknaden men vi ser också att eko kan vara ett svar på människors allt mer uttalade önskan om det äkta, genuina och naturliga, i livet såväl som den mat vi väljer att konsumera, säger Ann Freudenthal, ansvarig för Arlas ekologiska sortiment.
/FoodMonitor

t20