Stopp 2020 för engångsartiklar av plast på ICA
ICA Gruppen meddelar att man har antagit en ny plaststrategi som innebär att engångsartiklar av plast fasas ut inom hela koncernen. Utfasningen hela ska vara genomförd senast år 2020. Men det stannar inte där.
”Utöver utfasningen av engångsartiklar i plast ska alla livsmedelsförpackningar till ICAs egna produkter vara återvinningsbara eller gå att återanvända till 2022 och till 2030 ska de bestå av återvunnet eller förnybart material. Den nya strategin omfattar hela koncernen i både Sverige och Baltikum”, skriver ICA i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20