Returpack: Burkpant räddar Östersjön - WWF får 1.7 Mkr
I går överlämnade Returpack en check på 1.7 Mkr till Världsnaturfonden WWF. Pengar som svenska folket samlat ihop genom att panta 17 miljoner privatimporterade burkar som normalt sätt inte ger någon pant. Världsnaturfonden kommer nu använda pengarna till projektet ”Rädda Östersjön”.
 
Sverige är ett av de bästa länderna i världen på att panta. Men de privatimporterade burkarna utan pant, återvinns inte i lika hög grad. För att öka återvinningen av dessa burkar genomförde Returpack en sommarkampanj där man skänkte 10 öre för varje privatimporterad aluminiumburk som pantades till Världsnaturfondens projekt ”Rädda Östersjön”. Under två månader lyckades svenska folket panta nästan 17 miljoner av dessa burkar.
 
– Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att det skulle bli så mycket pengar. Pengarna är ett mycket välkommet bidrag i vårt arbete för ett friskt Östersjön. De kommer att användas till insatser för att motverka övergödningen och de årliga algblomningarna och för att uppnå ett hållbart fiske så att vi kan njuta av fisk på tallriken även i framtiden, säger Åsa Andersson från Världsnaturfonden WWF, när hon tar emot checken.
 
Två miljövinster i ett
– Vi på Returpack vill passa på att tacka alla fantastiska pantare. Genom att panta dessa burkar har ni gjort två goda gärningar – dels har burkarna återvunnits och dels har ni bidragit till att rädda Östersjön, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.
 
Miljövinsten när det gäller återvinning av aluminium är mycket stor. Att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar 95 procent i energi jämfört med nytillverkning.
 
­– Vi vill naturligtvis att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas, oavsett om de sålts i Sverige eller utomlands. När du köper din dricka utomlands betalar du ingen pant, alltså får du heller ingen pant tillbaka. Nu hoppas vi att man ska fortsätta panta dessa burkar även fast kampanjperioden är över, säger Katarina Lundell.
 
Extra krafttag för ökad återvinning
Under 2010 har Returpack tagit extra krafttag för att öka återvinningen ytterligare. Bland annat har man ökat tillgängligheten genom att sätta upp pantbehållare för de som konsumerar sin dryck utomhus. Dessutom har panten på burkar höjts från 50 öre till 1 krona.
 
 – Det är några exempel på de insatser vi gör. Men hur man ska få ännu fler att panta ännu mer är en fråga vi på Returpack lever ständigt med. Vi ser en ljus framtid där allt fler inser att man själv måste vara med och bidra för en hållbar utveckling. Panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad, avslutar Katarina.
 
Foto: Returpack
 
/Pressmeddelande Returpack
 

t20