AnnaCeciliaFriskare barn
med naturlig mat
När riktigt smör byttes ut mot margarin i den kommunala grundskolan föddes idén hos kostrådgivaren Cecilia Blidö (foto höger) att starta forumet Naturlig Mat i Skolan, som hon nu driver tillsammans med Anna Hallén (foto vänster). Målet är att återinföra en naturlig kost på gammeldags sätt genom att informera intresserade föräldrar, pedagoger, skolor och kommuner. Nu lanserar man foldern Pigga & friska barn i just det syftet.
En god grund för en hälsosam livsstil som fungerar i vardagen och resten av livet. En naturlig kost på gammelmormors vis med rena råvaror utan tillsatser, närproducerad och miljövänlig så långt det är möjligt. Det och ökad koncentration och inlärning hos skolbarnen vill Cecilia och Anna bidra till med hjälp av foldern, som är framtagen med stöd från forskare. Utgångspunkten är kostråd baserade på näringsfysiologi och modern forskning.
– Vi får båda dagligen frågor och möter föräldrar, engagerade pedagoger och andra som delar vår idé om att naturlig mat för barn ger rätt förutsättningar till god hälsa, säger Anna Hallén, kostrådgivare och författare till boken Energibarn – våra älskade skitungar.
Sedan den nya skollagen kom 2011 övergick de flesta skolor till att servera margarin och lättmjölk och reaktionerna har enligt Cecilia Blidö varit många mot Livsmedelsverkets kostråd.
”Det är alarmerande”
Cecilia konstaterar också att forskning visar att ungefär var femte barn är överviktigt idag och det finns rapporter om att koncentrationssvårigheter ökar i skolorna liksom förskrivningen av mediciner för barn med NPF-diagnoser.
– Det är alarmerande och vi ser kosten som ett viktigt verktyg för att på naturlig väg underlätta koncentration, prestation och att förebygga NaturligMatiSkolanohälsa, säger hon.
Cecilia, Vänder sig foldern Pigga & friska barn framförallt till föräldrar, barnen själva eller skolor och kommuner?
– Foldern vänder sig till alla vuxna som är intresserade av barns skolmiljö och hälsa, som föräldrar, pedagoger, skolor, kommuner och de som är kunniga inom kost och hälsofrågor
Vad är bakgrunden till att du startade Naturlig Mat i skolan?
– Det startade som en reaktion på att kommunala grundskolan slutat servera Bregott, dvs. naturliga ingredienser, och istället börjat med lågfettsmargarin med tillsatser i samband med nya Skollagen. Det började med en enkel intressesida på facebook och tanken var att få kontakt med andra föräldrar lokalt i kommunen men det visade sig att intresset för frågan var enorm i hela landet så det var bara att ”åka med på tåget”. Idag är det ett aktivt forum på Facebook där många engagerar sig och vid sidan om detta finns bloggen med kunskapsförmedling, nyheter och andra relaterade frågor kring skolmaten.
Distribueras foldern också ut till skolor eller privatpersoner, eller kommunicerar ni på annat sätt för att man ska ladda ned den eller beställa i tryckt skick?
Foldern kan alla som är intresserade rekvirera från hemsidan, både privatpersoner, skolor och exempelvis föräldraföreningar. Den kan laddas ner direkt till den egna datorn eller för den som önskar kan de få den i tryckt version.
Kommer foldern återkomma med jämna mellanrum, uppdaterad med ny information?
– Foldern kommer alltid att återkomma med jämna mellanrum men i sin helhet kommer informationen vara densamma. Vi har valt att gå tillbaka till människans ursprungliga kost och det som fungerade för gammelmormor och långt innan dess kommer fungera i framtiden också. Man kan jämföra med att jorden är rund. Det har den alltid varit, även om det under vissa tider har funnits vetenskapsmän som hävdat att den är platt. Med kosten är det likadant. Med så oprocessade råvaror som möjligt utan kemiska tillsatser blir det ”back to basic” vilket våra kroppar föredrar och lättare håller hälsan med.
Naturlig mat i skolan ska fungera framförallt som ett forum står det i beskrivningen. Har ni också fler riktade åtgärder/projekt planerade, såsom foldern?
– Det pågår en namninsamling på webben för att lyfta frågan om Naturlig Mat i Skolan i Sveriges alla förskolor och skolor. Den är tänkt att pågå en månad till för att sedan överlämnas till Regeringen och andra beslutsfattare i vårt land. Andra riktade åtgärder är exempelvis samverkan med andra som jobbar för utveckling av skolan och föreläsningar.
– Jag föreläser exempelvis om naturlig mat i skolan och mat för barnfamiljer och Anna främst om hur kosten kan hjälpa vid exempelvis olika NPF-diagnoser. Det här är områden som det på många håll saknas kunskap men där både skolor och familjer skulle ha mycket att vinna. Genom att ge ut foldern är målsättningen att sätta många bollar i rullning ute i landet för att bidra till att skapa debatt för de som vill ha förändring av hur skolmaten fungerar idag. Vi hoppas det ska leda till ytterligare riktade åtgärder och projekt.
Länk ill hemsidan där foldern kan laddas ned här
/MATS HOLMSTRÖM

t20