Forskare hittar samband
mellan bakterie och koloncancer
Orsakar bakterier koloncancer? Två oberoende team av forskare tror sig ha hittat ett samband.
”Det var en stor överraskning för mig eftersom jag inte väntade mig att hitta någon klass av bakterier som kunde länkas till koloncancer”, säger Matthew Meyerson, forskare och patolog vid Dana Farber Cancer Institute, till tidningen TIME.
   
Matthew Meyerson´s forskargrupp undersökte cancervävnad och frisk vävnad från 9 patienter. De fann att Fusobacterium verkar finnas huvudsakligen i cancervävnaden. De bekräftade sina initiala resultat med studier på 95 patienter med koloncancer.
 
I den andra forskargruppen, som leds av Robert Holt vid British Columbia Cancer Agency Genome Sciences Center, undersöktes cancerceller från 11 patienter. Forskarna upptäckte hundra gånger mer Fusobacterium i cancerceller än i friska celler.
 
Det är emellertid fortfarande oklart vilken roll Fusobacterium har. Det kan vara så Fusobacterium orsakar en inflammation som i sin tur orsakar koloncancer. Men det kan också vara så att bakterien trivs bättre i vävnad som drabbats av cancern.
 
”Vi måste försöka få en bättre uppfattning om vad som kom först, infektionen eller tumören”, säger Robert Holt, till TIME
 
De båda forskargrupperna har nyligen publicerat sina resultat i tidskriften Genome Research. 
 
/FoodMonitor
 

t20