saltSIK: Vi måste
minska saltintaget
Svenskens konsumtion av salt har fördubblats på 40 år och det har sitt pris ur hälsosynpunkt. Men att sänka saltinnehållet är inte helt enkelt att genomföra eftersom saltet har flera funktioner: salt ger smak, påverkar den mikrobiologiska säkerheten och ger maten bra konsistens. Detta diskuterades bland branschföreträdare i veckan som gick.
  
”Företrädare för olika livsmedelsbranscher fyllde hörsalen på SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik i Göteborg för att lära mer om salt och hur man kan göra för att ersätta eller minska ner på det. Ost, bröd, charkprodukter, restaurangmat – olika problemställningar och olika lösningar. Komplext, svårt och många gånger dyrt men enigheten mellan industrin, myndigheten och närvarande auktoriteter från Sahlgrenska om vikten att hitta lösningar förvånade kanske någon”, konstaterar SIK i ett pressmeddelande.
  
Sammantaget kom man fram till att stora utmaningar står för dörren men det går att sänka salthalten eftersom kunskapen finns och branschen arbetar hårt för att göra den tillgänglig.
 
–  När vi möter kollegor runtom i världen är saltet en av de översta frågorna på agendan. Svensken måste för sin hälsa vänja sig vid att äta mindre saltad mat, finländaren har redan gjort det och engelsmannen håller på att göra det, förklarar Gunnar Hall, projektledare och forskare på SIK och fortsätter:
 
–  Flera nordiska och utomnordiska länder är redan igång med saltreduktionen och har nationella mål för sänkning av konsumtionen av salt. Nu samlas olika intressenter i Sverige – Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Svensk Mjölk, Brödinstitutet, Kött och Charkföretagen och Livsmedelsverket – i ett projekt som syftar till att sprida kunskap om salt, framförallt hur man kan minska salthalten.
  
/FoodMonitor

t20