nils
Ny teknik hittar rent dricksvatten
Det faktum att 20% av världens befolkning saknar rent dricksvatten har lockat forskare vid Luleå tekniska universitet att testa och utveckla  billigare och effektivare metoder för att hitta rent vatten. ”I Laos har vi utvecklat en metodik för att särskilja grundvattenreservoarer med färskvatten från saltförorenat vatten och leror och därmed kunnat öka andelen framgångsrika borrningar”, säger Nils Perttu, teknologie doktor vid universitetet som nyligen lagt fram en doktorsavhandling i ämnet. Foto: LTU
  
Perttu har letat vatten utan borr i så olika hörn av världen som sydostasiatiska Laos och svenska Gotland samt i Luleå, enligt ett pressmeddelande från Luleå tekniska universitet.
 
Han bedriver sin forskning bl.a. mot bakgrund av att en stor del av världens befolkning saknar rent dricksvatten och att miljontals människor, särskilt barn, gamla och sjuka dör varje år på grund av vattenburna sjukdomar. Dessa sprids främst genom grunda brunnar och ytvatten. På större djup filtreras och renas grundvatten naturligt när det silas genom jordlagren. Men att borra djupt för att hitta stora volymer rent vatten är dyrt och osäkert, enligt pressmeddelandet.
 
Traditionella geofysiska metoder har länge använts för att leta grundvatten men är bara indirekt känsliga för vatten. Det är därför lätt att misstolka ett lerlager med låg genomsläpplighet av vatten för ett poröst vattenbärande lager av sand, menar man.
 
Därför har Nils Perttu i sina fältförsök i Laos, Gotland och i Luleå testat en helt ny teknik kallad Magnetiska Resonans Sondering (MRS). Likt en magnetkameraundersökning av en människa i sjukvård, där detaljrika tvärsnittsbilder bestäms av kroppens inre, skiktar MRS markens olika lager efter dess vatteninnehåll och genomsläpplighet till ett djup av 100-150 meter.
 
– I framtiden, med ett ökat behov av färskvatten, samt en ökning av klimatrelaterade vattenproblem, kommer MRS att ha en viktig roll i att hitta nya, men även hantera befintliga grundvattenreservoarer, säger Nils Perttu.
 
/FoodMonitor

t20