Stigande priser på jordbruksprodukter
Jordbruksverket rapporterar att priserna stigit med över 20 procent för de produkter som de svenska jordbrukarna levererar sedan mitten av 2009. Samtidigt har priserna på insatsvaror till jordbruket som t.ex. dieselolja och foder legat i stort sett stilla.
 
”De jämförelsevis goda priserna under året måste dock ställas mot att produktionen blir något lägre än förra året. Dessutom bör beaktas att 2009 blev ett ekonomiskt dåligt år för jordbruket i Sverige. Hur gott jordbruksåret 2010 kommer att bli är ännu för tidigt att uttala sig om”, menar man i ett pressmeddelande..
 
Enligt Jordbruksverket beräknas spannmålsproduktionen i världen under året bli 3 procent lägre än under förra och förrförra året. Men i förhållande till åren dessförinnan beräknas årets skörd bli större. Trots en totalt sett god skörd under året beräknas den inte täcka konsumtionen. Dock finns lager som medför att bristen kan balanseras.
 
Trots den relativt goda situationen på den globala spannmålsmarknaden steg priserna under sommaren. Prisuppgången startade i samband med att skördeminskningar i bland annat Ryssland blev kända, konstaterar man vidare.

Även på mejerivarumarknaden noteras prisuppgångar för mjölkpulver och smör. Den positiva ekonomiska utvecklingen i Asien förväntas fortsätta och medföra ökad efterfrågan.
 
– Sett i det längre perspektivet har priserna på bland annat mjölk och nötkött inte lyckats matcha de ökade priserna på insatsvaror. Detta är en utmaning jordbrukarna kontinuerligt måste hantera, säger Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket.
 
/FoodMonitor

t20