Forskning:
Färre kalorier – längre liv
Genom att gradvis minska intaget av socker och proteiner, utan att minska på vitaminer och mineraler, kan åldrandet bromsas och uppkomsten av åldersrelaterade sjukdomar senareläggas. Detta har forskare vi Göteborgs universitet kommit fram till genom at identifiera ett av de enzym som är nyckeln till åldrandeprocessen.
 
– Vi kan visa att en kalorirestriktion bromsar åldrandet genom att förhindra att ett enzym, peroxiredoxin, sätts ur funktion. Enzymet är också extremt viktig för att motverka skador i vår arvsmassa, säger Mikael Molin på institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet, vars forskningsresultat publicerats tidningen Molecular Bell.
 
Metoden har också prövats på allt från fiskar och råttor till svampar, flugor och jäst med bra resultat. Kalorirestriktion har också samma goda effekter på vår hälsa och senarelägger uppkomsten av åldersrelaterade sjukdomar. Trots det har forskarvärlden haft svårt att förstå exakt hur kalorirestriktion ger upphov till dessa positiva effekter, menar man i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.
 
Med jästceller som modell har forskargruppen vid Göteborgs universitet lyckats identifiera ett av de enzym som krävs. De kan visa att aktivt peroxiredoxin 1, Prx1, ett enzym som bryter ned skadlig väteperoxid i cellerna, behövs för att kalorirestriktion ska fungera effektivt.
 
Resultaten visar att Prx1 skadas under åldrande och tappar sin aktivitet. Kalorirestriktion motverkar detta genom att öka produktionen av ett annat enzym, Srx1, som reparerar Prx1. Intressant nog visar studien också att åldrandet kan bromsas utan kalorirestriktion genom att enbart öka mängden Srx1 i cellen. Därmed framstår reparation av peroxiredoxinet Prx1 som en nyckelprocess i åldrandet.
 
– En nedsatt funktion av Prx1 ger upphov till olika typer av genetiska defekter och cancer. Omvänt kan man nu spekulera i om en ökad reparation av Prx1 under åldrandet kan motverka, eller åtminstone senarelägga, uppkomsten av cancer.
 
/FoodMonitor

t20