unikt-laserinstrument-kvalitetssakrar-forpackningarUnikt laserinstrument
kvalitetssäkrar förpackningar 
Nyligen har lanseringen av ett innovativt laserinstrument startat. Instrumentet mäter gasinnehåll i livsmedels-förpackningar och kan därmed kvalitetssäkra dessa i alla led utan att förpackningen behöver förstöras. Bakom utveckling och lansering ligger bolaget Gasporox, en avknoppning från Lunds Tekniska Högskola. 
 
Läs artikeln här! 
 
/FoodMonitor 
   

t20