Sveriges grönaste
varumärken utsedda
När svenskarna fritt fått utse Sveriges grönaste varumärke, går Änglamark segrande ur striden. När miljöprofilen hos 79 välkända varumärken i åtta olika branscher utvärderas, vinner SJ. Detta  enligt varumärkesbyrån Differ, som för fjärde året i rad, tillsammans med YouGov, har genomfört undersökningen Sveriges grönaste varumärke.
 
– Såväl Änglamark som SJ har under en längre tid varit duktiga på att kommunicera sitt miljöarbete. Genom ett långsiktigt och ärligt engagemang har miljö- och hållbarhetsarbetet blivit en naturlig del av varumärkena hos båda företagen. Båda är väl värda segern, säger Ulrika Burling, vd på Differ.
 
Svenskarna har dessutom fått redogöra för sin syn på miljö- och hållbarhetsarbete i åtta olika branscher. Undersökningen visar att intresset för gröna varumärken har ökat något jämfört med 2010. Respondenterna tycker att det är viktigt att göra gröna val i bilbranschen, elbranschen och i dagligvaruhandeln, enligt Differ.
 
Däremot är intresset lågt vad gäller snabbmat, resor och heminredning. Svenskarna är heller inte beredda att betala extra för att välja grönt. Fler än hälften upplever dessutom att det är svårt att göra gröna val.
 
– Konsumenten upplever fortfarande att det är svårt att fatta gröna köpbeslut. Olika miljö- och hållbarhetsmärkningar tillsammans med ständigt nya rön kring hur man som konsument ska leva för att vara klimatsmart förvirrar. Detta utgör samtidigt en möjlighet till differentiering för företagen. Det gäller att gå bortom de vanliga etiketterna och förklara på vilket sätt hållbarhetsarbetet verkligen gör skillnad, säger Ulrika Burling.
 
Fakta:
Undersökningen gick ut till 1027 respondenter i åldern 15-74 år. Datainsamlingen skedde under oktober 2011. Målsättningen är att följa svenska konsumenters syn på miljö- och hållbarhetsarbete bland företag i utvalda branscher.
 
/FoodMonitor

t20