EU-projekt ska miljögranska fisk
Enligt ett presssmeddelande ska det nya EU-projektet WhiteFish kartlägga miljöpåverkan av fångst och beredning av torsk och kolja. Industriforskningsinstitutet SIK är en av deltagarna.
  
Kartläggningen ska visa vilken miljöpåverkan olika sätt att producera fiskprodukter av torsk och kolja medför samt hur denna påverkan kan minskas ytterligare. Island, Norge, Sverige och Storbritannien deltar.
  
– En viktig del i projektet är utvecklingen av ett enkelt verktyg för beräkning av miljöpåverkan. Meningen är att små och medelstora företag ska kunna göra den här typen av hittills tidskrävande beräkningar själva, säger Friederike Ziegler, forskare vid SIK.
  
Enligt SIK finns en ökad efterfrågan på miljöberäkningar i den internationella handeln. Flera livsmedelskedjor kräver redan – eller prioriterar – fisk- och skaldjursleverantörer som kan redovisa fakta om miljöpåverkan, konstaterar man.
  
I varje deltagande land har ett antal pilotfall valts ut. Där ska livscykelanalyser, LCA, genomföras.
  
– I en LCA räknar man ut miljöpåverkan under produktens livscykel, från fångst och beredning via transporter till konsumtion. Vi ska också testa det nya beräkningsverktyget praktiskt i dessa pilotfall, säger Friederike Ziegler.
  
Fakta: WhiteFish-projektet finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för sjunde ramprogrammet. Projektet ska pågå i tre år och budgeten är strax unde 3 miljoner EUR. Fem branschorganisationer i Island, Norge, Sverige och Storbritannien. Det vetenskapliga arbetet i projektet utförs av Nofima i Norge som också koordinerar projektet, Matis (Island), SIK i Sverige och Wageningen University (Nederländerna)
  
Källa: SIK

 

/FoodMonitor

t20