kottimg_51181
Elstöt tar kål på E. coli i kött
En elstöt med växelström i låg spänning kan effektivt ta kål på bakterien E. coli i kött. Även vid höga halter av bakterien. Tekniken, som testats av forskare vid amerikanska universitet, erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att bli av med smittan.
 
Mat som innehåller E. coli är ett stort problem inom livsmedelsindustrin. Infekterade personer drabbas ofta av svår diarre, vätskebrist, och njurproblem. Hos barn och äldre kan dödsfall förekomma.
 
Forskarna, som arbetar vid Fort Valley State University och Virginia Tech, har visat att deras teknik kan användas för att nästan helt deaktivera bakterien.
 
När de behandlade smittat nötkött med växelström i låg spänning i 16 minuter minskades halten E. coli med upp till 98.9 procent.
 
Forskarnas resultat publicerades nyligen i den välrenommerade tidskriften International Journal of Food Safety, Nutrition and Public Health.
 
HÅKAN FRISELL

   

 
FoodMonitor-Fakta:
Bakterien som forskarna använt i sina tester är den potentiellt dödliga E. coli O157:H7.
 
Läs forskarnas artikel här (extern länk, Inderscience)! 
 

t20