kaffeimg_6757
Tre ämnen i kaffe minskar 
risken för typ-2 diabetes
Kinesiska forskare har funnit tre ämnen i kaffe som minskar risken att drabbas av typ-2 diabetes.
"Vi har hittat tre viktiga ämnen i kaffe som kan reversera den toxiska processen och förklara varför kaffedrickande ger en lägre risk att utveckla typ-2 diabetes", säger Kun Huang, forskningsledare, Huazhong University of Science and Technology, enligt dailymail. 
 
De tre ämnena är koffein, koffeinsyra, och klorogensyra. Av dessa är koffeinet minst verksamt. Därför tror forskarna att koffeinfritt kaffe till och med kan vara ännu bättre än vanligt kaffe.
 
"I koffeinfritt kaffe är den procentuella andelen koffeinsyra och klorogensyra ännu högre."
 
De tre ämnena tros kunna blockera att förhöjda och toxiska halter av ett specifikt protein utlöser typ-2 diabetes.
 
Forskarna fann dessutom att kaffe skyddar insulin-producerande celler som annars riskerar att bli förstörda.
   
De nya forskningsresultaten stöder tidigare forskningsresultat som säger att personer som dricker fyra eller fler koppar kaffe om dagen löper lägre risk att utveckla typ-2 diabetes.
 
De kinesiska forskarna planerar nu att utföra försök på djur och människor för att bättre förstå sambanden. 
 
HÅKAN FRISELL

 

 
Läs forskarnas artikel här (extern länk, Journal of Agricultural and Food Chemistry)! 
 

t20