Kan klimat-teknik
rädda matproduktionen undan
den globala uppvärmningen?
Världen befinner sig i ett skruvstäd mellan den globala uppvärmningen och den globala fördunklingen. Nu har forskare undersökt om det går att använda klimat-tekniska metoder för att rädda den framtida matproduktionen.
 
"I många regioner kommer den framtida klimatförändringen sätta grödor under stress på grund av den stigande temperaturen. Den stressen skulle kunna minskas med klimat-tekniska lösningar", säger forskaren Julia Pongratz, Carnegie Institution for Science.
   
Utsläppen av växthusgaser från förbränning av olja och kol driver upp medeltemperaturen i världen. Det har lett till torka och sämre skördar. På sikt tros konsekvenserna bli än mer katastrofala.
 
Samtidigt driver utsläppen av sot och andra typer av partiklar ner temperaturen genom att solens strålar reflekteras och planeten fördunklas. Att till exempel vulkaner kan sänka temperaturen under en viss tid genom att spy ut stora mängder partiklar är välkänt. 
 
Resultaten från forskarna vid Carnegie, som nyligen publicerats i den välrenommerade tidskriften Nature Climate Change, tyder på att tekniska lösningar som reflekterar solljus skulle kunna skydda jordens livsmedelsproduktion snarare än att skada den.
 
Forskarna har använt datormodeller för att simulera den globala uppvärmningen och hur partikar skulle kunna användas för att kyla av planeten.
 
Deras resultat visar att genom att skydda planeten med ett lager av partiklar, som till exempel skulle kunna släppas ut på höga höjder av flygplan, så skulle skördar kunna förbättras - även om halten koldioxid skulle fördubblas mot nuvarande nivåer.
 
"Samtidigt har vi kvar den positiva effekten som en högre CO2-halt har på plantornas produktivitet."
 
Men de lovande resultaten till trots höjer forskarna även ett varningens finger. Verkligheten är mycket mer komplicerad än datormodellerna. Och att reflektera bort solens strålar med partiklar räddar inte världshaven från försurning som också orsakas av utsläppen av CO2.
 
"Att minska utsläppen av växthusgaser är troligtvis ett mycket säkrare väl än att använda klimat-tekniska lösningar för att eliminera risker i den globala livsmedelsförsörjningen", säger Julia Pongratz.
 
HÅKAN FRISELL
  
Läs mer om forskarnas resultat här (extern länk, nature.com)! 
 

t20