Stort förtroende för livsmedelsbranschen
Livsmedelsbranschen är den enda bransch för vilken förtroendet har ökat hos svenska folket. Detta enligt PR-byrån Edelman och dess s.k.Trust Barometer. Jämfört med 2011 har förtroendet ökat med tolv procentenheter - från 50 till 62 procent.
 
För övriga branscher är förtroendet oförändrat eller lägre jämfört förra året, konstaterar Livsmedelsföretagen (Li) i ett pressmeddelande.
 
– Förtroendeuppsvinget för livsmedelsbranschen tror jag är en följd av att fler fått upp ögonen för att vi har många duktiga och innovativa producenter i Sverige, producenter som erbjuder livsmedel av hög kvalitet och som blivit allt mer framgångsrika på exportmarknaderna, säger Peter Wannding,  kommunikationsansvarig på Livsmedelsföretagen. 
 
Han tror också att regeringens och branschens satsning på Sverige - det nya Matlandet bidragit till en en mer positiv bild.
 
Ytterligare en förklaring, enligt Peter Wannding, kan vara livsmedelsindustrins lyhördhet för de senaste årens intensiva matdebatt.
 
– Företagen har blivit öppnare och tydligare med saker som varifrån råvarorna kommer, hur produktionen går till och användningen av tillsatser. Den ökade insynen tror jag har fått till följd att många konsumenter tycker att kritiken mot livsmedelsindustrin varit överdriven.
 
/FoodMonitor

t20