LRF:
Svenskt protein kan växa kraftigt
Importen av sojaprotein till svenska mjölk- och köttbönder orsakar lidande i Sydamerika på grund av förkastliga odlingsförhållanden. Men Sverige skulle istället kraftigt kunna öka sin egen produktion av proteinfoder. Det har LRF kommit fram till.
”Stora delar av denna import skulle kunna produceras i Sverige och bidra till bättre växtföljder, minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet på svenska gårdar”, säger Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF.
 
"Det finns en stor potential i att hämta in mer protein till djuren via vallen, men även grödor som åkerbona, ärt, oljeväxter och lupin kan ge betydande bidrag.”
 
Idag importeras cirka 60 procent av allt proteinfoder. Under 2011 odlades det 132 000 hektar med oljeväxter, arter och åkerböna i landet.
 
Enligt LRF skulle odlingen kunna öka med 146 000 hektar.
 
”Störst möjligheter att öka odlingen av proteingrödor finns i Västra Götaland, Skåne, Kalmar, Östergötland och Halland. Flera av dessa län har också en mycket låg självförsörjningsgrad vad gäller djurens proteinfoder, vilket innebär att det protein som teoretiskt skulle kunna odlas i området också borde kunna användas lokalt”, skriver LRF i ett pressmeddelande.
 
/FoodMonitor
 
Läs mer:
Svensk mjölk bidrar till lidande i Brasilien
Valio går före – väljer raps i stället för soja i mjölkproduktionen
Forskare letar alternativ till utländsk soja
 

t20