Lantmännen:
”Släng inte maten!”
I Lantmännens senaste undersökning uppger mer än två tredjedelar av svenska folket att de aldrig slänger mat. Samtidigt visar andra undersökningar att minst var fjärde matkasse i Sverige slängs. För att uppmärksamma problemet och minska mängden slängd mat, etablerar nu Lantmännen en vecka dedikerad till mathushållning och utmanar svenska folket att inte slänga någon mat på en hel vecka.
  
I Lantmännens undersökning uppger också hela 70 procent av svenska folket att det skulle vara lätt eller mycket lätt att inte slänga någon mat under en veckas tid. Endast 12 procent anser att det skulle vara svårt eller mycket svårt att inte slänga någon mat under en veckas tid.
 
– Många upplever att de inte slänger så mycket mat medan det i verkligheten slängs enorma mängder. Vi ser en möjlighet att inspirera och uppmuntra svenska folket att anta utmaningen som ett första steg i att ändra vanor som inte bara sparar miljön och minskar avfallet, men som även kan förbättra den egna ekonomin, säger Johan Karlström, chef för livsmedelsdivisionen på Lantmännen.
 
För att öka kännedomen om en mer hållbar hantering av matrester lanserar Lantmännen ”Var rädd om maten-veckan” under vecka 47, med utmaningen att inte slänga någon mat under hela veckan. Lantmännens nya pocketbok ”Var rädd om maten”, innehållande 50 recept för 100 dagar, släpps också i samband med veckan och är ett hjälpmedel för att tänka om och tänka nytt med sina matrester.
 
Vecka 47 är det också European Week for Waste Reduction, ett ”Var rädd om maten-projekt” som har till syfte att minska avfallshanteringen inom EU.
 
– Att delta i European Week for Waste Reduction innebär att vi har chansen att ytterligare lyfta fram frågan om mathushållning, öka medvetenheten om matsvinn och kunna ge bra exempel på en internationell nivå, säger Johan Karlström.
 
Källor: Lantmännen, Konsumentföreningen Stockholm

 

t20