mariewNy krönika: Är det snålt eller klimatsmart att be om Doggy Bag?
Marie Winslow Andersson: Är det pensionärsvarning att ta med egen påse till affären, eller är det kanske också klimatsmart? Handen på hjärtat, skäms du när grannen din kommer förbi och hittar dig i butiken med huvudet nedstucket i korgen med gårdagens bröd till halva priset? Eller känner du att du gör det enda rätta, både ur ditt eget ekonomiska perspektiv och miljöperspektivet?
 
Det finns en koppling mellan rikedom och slöseri. Rikare länder konsumerar mer, men slänger också mer, både prylar och mat, medan fattigare länder tar hand om det man kan och ordet matsvinn existerar inte i hushållen.
 
Är det så att det finns en djup rotad koppling mellan fattigdom, eller de mindre välbeställda och snålhet? Är det så att snålhet är fult och att hushålla på resurser vittnar om att man inte har råd? Ska denna möjliga koppling och tolkning innebära att vi slösar på bekostnad av klimatet, för att vi inte vill skämmas?
 
Se på en del av våra framgångsrika företag som har förstått kopplingen mellan snålhet, minskad kostnad och ökad klimatnytta! Här har man lyft blicken och insett att om vi kan ta tillvara på brödsmulorna som blir som restprodukt i en livsmedelsindustri och föra samman det med en annan spillprodukt från tex en chokladproducent, så har man plötsligt en ny produkt som du både kan tjäna pengar på, och som gör att du slipper kassera spillet från två olika producentkedjor.
 
Sen kan man ju alltid diskutera om vi verkligen behöver ännu en ny produkt, men som jag brukar säga, ibland behöver man något för själen och livsnjutningen,  för att hitta inspiration till nya smarta idéer som ger möjlighet till att minska miljöbelastningen. Att jobba för klimatet och miljön, ska inte behöva innebära att gå tillbaka i utveckling, att skämmas för att man återanvänder och tänker smart utan att tänka ”snålt” ska istället ses som en affärsmöjlighet, och en profilering för företag  att de är ”klimatsmarta” !
 
Det pratas mycket om skövling av skogar, transporters påverkan, den enorma vattenåtgången  vid olika tillverkningar osv. Men lyft blicken och se varför allt det här händer. Jo, mycket av skogarna skövlas för att vi behöver odlingsmark, mycket av transporterna behövs sedan för att frakta vidare råvarorna till förädling osv. Vore det då inte mer än rätt att allt detta gjordes om allt kom till ”nytta”? Nu är det dessvärre mycket som produceras, som faktiskt aldrig konsumeras, utan det ”försvinner någonstans i kedjan i form av matsvinn. Når inte varan dig och mig, har den alltså påverkat miljön under hela kedjan för att sedan kasseras! Fruktansvärt slöseri, om du frågar mig!
 
Här finns oändligt många möjligheter till att effektivisera för företagen och för nya innovationer att ta plats på banan. Tänk om, tänk nytt, tänk pengar miljö! Minska svinnet i alla led!
 
Och du och jag har också ett enormt ansvar att ta genom att minska på matsvinnet i slutet av denna kedja, för trots allt är det dig och mig som produkten tagits fram för.
 
Ska det få vara så att känslan över att vara ”snål” och den association det ordet har, ska få ta överhanden över att inte nyttja det vi har till fullo? Vad gör du tex av den sista lilla biten av osten som man inte kan hyvla en enda bit till av? Är det okey att kasta den bara för att du har ”råd”, eller kan det vara mer okey att lägga in den i frysen och riva upp alla små bitar sedan till tacosen på fredagskvällen? Låt oss förändra synen på att ”vara snål”, till att vara ”klimatsmart” och du…..säg ”ja tack” till en Doggy Bag nästa gång!
 
/Marie Winslow Andersson, Chef Hållbar Utveckling, Svenska Retursystem AB 21.03.2012

t20