svartavinbarNyttiga bär
kartläggs av SLU
Vill man få i sig nyttigheter är svarta vinbär ett utmärkt alternativ. De innehåller höga halter av såväl c-vitamin som polyfenoler. Men mängderna varierar mellan olika sorter, utvecklingsstadier, delar av plantan och växtplatser. Detta undersöks nu av forskare. ”Odlarna kommer att få ett bättre underlag för sortval och tidpunkt för skörd”, säger Eva Johansson, forskare vid SLU.
 
 
Forskarna vill ta reda på hur stora mängder c-vitamin och polyfenoler som finns i knoppar, blad och bär hos svarta vinbär och hur mängderna varierar mellan olika sorter. De studerar också effekten av jordmån och växtplatsens breddgrad samt hur halterna påverkas av varierande väderförutsättningar från år till år.
Dessutom utreds om det finns något samband mellan bladsjukdomar och fenoler i bladen.
 
– Den nya kunskapen kommer att kunna användas direkt av odlarna, till exempel kommer de att få ett bättre underlag för sortval och tidpunkt för skörd säger Eva Johansson, forskare vid SLU. På lite längre sikt kommer resultaten också att gynna utvecklingen av resistenta sorter av svarta vinbär.
 
Fakta: Projektet finansieras genom Stiftelsen Lantbruksforsknings program för växtförädling med totalt 2 850 000 kronor under tre år. Stiftelsen beslutade nyligen att bevilja 1 miljon  kronor till det tredje och sista året.
 
/FoodMonitor

t20