grillat1Svenskar noga
med grillköttet
Att grilla är allvarliga saker tycker svensken. Majoriteten av oss tittar på kvalitet och ursprung framför pris. En tredjedel tycker det är viktigt med närproducerat, medan en fjärdedel tittar efter ekologisk märkning. Nästan hälften (46 procent) planerar sitt grilltillfälle minst en dag i förväg, där kvinnor och män har lika stor framförhållning. Detta enligt Scans grillundersökning som genomförts av Straylight.
 
– Det kommer inte som någon överraskning för oss på Scan att så många värderar kvalitet och ursprung. Vi har märkt att svenskarna blivit allt mer finsmakare när det kommer till kött och vill ha en jämn och hög kvalitet. Dessutom är det allt fler som vill veta köttets ursprung, både för att det känns bra att stödja lokala bönder och med tanke på miljön, säger Mina Grubb, insight manager Scan.
 
Det finns vissa skillnader mellan könen när det gäller vad man prioriterar vid val av grillkött. Både män och kvinnor väljer i första hand svenskt ursprung när de väljer kött till grillen. Män är sedan något mer benägna att fokusera på köttets kvalitet framför pris. Bland männen uppger 57 procent att de är beredda att betala mer för kvalitet, jämfört med 51 procent av kvinnorna.
 
Kvinnorna, är istället mer benägna att välja närproducerat eller ekologiskt. Sex av tio kvinnor väljer helst något av dessa, jämfört med knappt hälften av männen, enligt Scan.
 
Fakta: Grillundersökningen genomfördes av Straylight, under maj - augusti 2011. Totalt deltog 500 personer från 15 år och uppåt i undersökningen.
 
/FoodMonitor

t20