Forskning:
Saliv från jätteödla minskar matsug
Ett ökande antal patienter som lider av typ 2-diabetes erbjuds ett läkemedel kallat Exenatid, som hjälper dem att kontrollera blodsockret. Läkemedlet är en syntetisk version av ett naturligt ämne kallad exendin-4, som hämtas från en minst sagt ovanlig källa – saliven hos Gilamonstret, Nordamerikas största ödla. I en studie som publiceras i tidskriften Journal of Neuroscience, kan assisterande professor Karolina Skibicka och hennes kollegor vid Sahlgrenska akademin visa att exendin-4 effektivt minskar suget efter mat.
 
Läkemedlet är testat på råttor, som efter behandling slutade sukta efter både livsmedel och choklad.
 
– Detta är en både okänd och ganska oväntad effekt. Vårt beslut att äta är kopplat till samma mekanismer i hjärnan som styr beroendeframkallande beteenden. Vi kan visa att exendin-4 påverkar dessa belönings- och motivationsområden i hjärnan, och undertrycker dessa behovsmekanismer, säger en entusiastisk Karolina Skibicka.
 
Konsekvenserna av resultaten är betydande menar Suzanne Dickson, professor i fysiologi vid Sahlgrenska akademin:
 
– De flesta dieter misslyckas på grund av att vi är besatta av viljan att äta, särskilt frestande mat som sötsaker. Eftersom exendin-4 undertrycker matsuget kan det hjälpa personer med fetma ta kontroll över sin vikt, säger hon.
Forskningen kring exendin-4 ger också hopp om nya metoder för att behandla sjukdomar relaterade till olika former av ätstörningar.
 
Kan minska alkoholsuget
 
En annan hypotes för Göteborgsforskarnas fortsatta studier är att exendin-4 kan användas för att minska suget efter alkohol.
 
– Det är samma områden i hjärnan som är involverade vid matsug och alkoholsug, så det skulle vara oerhört spännande att testa om exendin-4 även minskar alkoholsuget, säger Karolina Skibicka.
 
Fakta: Artikeln The Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1) Analogue, Exendin-4, Decreases the Rewarding Value of Food: A New Role for Mesolimbic GLP-1 Receptors publicerades i Journal of Neuroscience den 4 april.
  
/FoodMonitor

t20