Forskare hittar samband mellan snabbmatreklam och fetma
Ungdomar som regelbundet utsätts för snabbmatkedjornas annonser löper dubbelt så stor risk att drabbas av fetma. Det har amerikanska forskare upptäckt i en ny studie.
"Vi vet att barn och ungdomar utsätts mycket för snabbmatrestaurangernas annonser, speciellt på tv. Den här studien visar att det finns ett samband mellan fetma hos unga människor och deras igenkänning av denna typ av annonsering", säger forskaren Auden C. McClure, docent och forskningsledare, Department of Pediatrics vid Children’s Hospital at Dartmouth.
 
Forskarna undersökte 3 342 personer i åldrarna 15 till 23 år. Man upptäckte att snabbmatkedjornas annonser hade en långt större påverkan än att bara göra varumärkena kända för allmänheten.
 
Försökspersonerna gavs uppgiften att identifiera snabbmatkedjornas varumärken i 20 fotografier från tv-annonser där varumärkena hade raderats elektroniskt. Forskarna fann att bland de som kände igen flest varumärken var sannolikheten att de led av fetma dubbelt så vanligt som hos de som bara kände igen få.
 
En motsvarande studie med alkoholreklam gav inte några samband med fetma. Det visade att det fanns något med snabbmasreklamen som var speciellt.
 
Förvånade nog hittade inte forskarna något samband mellan att äta ofta på de snabbmatrestauranger som förekom i reklamen och fetma.
 
"Kopplingen mellan snabbmatsreklam och sjuklig övervikt är inte bara att den genererar fler besök på snabbmatsresturanger", säger forskaren James D. Sargent, professor, Department of Pediatrics vid Children’s Hospital at Dartmouth.
 
"Personer som är mer bekanta med annonserna kan ha ett mönster i sin matkonsumtion som inkluderar många olika typer av livsmedel som är rika på kalorier. Eller så kan det vara så att de är mer känsliga för visuell påverkan när de tittar på tv. Mer forskning behövs för att utreda hur snabbmat och igenkänning kan kopplas ihop med fetma."
 
/FoodMonitor
 
Läs mer om forskarnas studie här (extern länk)!
 

t20