annika_unt”En lunch i skolan kostar skamligt lite
– Det är första gången vi har specifika siffror på livsmedelskostnaderna. Jag vill fråga kommunpolitikerna hur mat under tian ska kunna matcha alla krav som ställs på skolmaten, säger Annika Unt Widell (foto), projektledare för Skolmatens vänner, angående kartläggningen som visar att skolmatskostnaderna varierar stort mellan svenska kommuner. En lunch i grundskolan kostar i snitt 9,48 kronor.
 
Livsmedelskostnaden 2011 för lunchen i grundskolan varierar mellan 6,43 kronor och 14 kronor. Den kommun som ligger högst satsar alltså mer än dubbelt mot den som satsar minst. Snittet är 9,48 kronor, enligt Skolmatens vänners kartläggning.
 
– Man får vad man betalar för, och under tio kronor är skamligt lite. Förutom pengar till livsmedel behöver kostkompetensen förbättras i kommunerna, här vet vi att det idag finns brister, säger Karin Lidén, ordförande i kostchefernas organisation Kost och Näring.
 
Enligt samma kartläggningen kostar skollunchen i gymnasiet något mer än i grundskolan, i snitt 11,18 kronor.
 
Länk: kostnaderna kommun för kommun
 
Fakta: Skolmatens vänners kartläggning genomfördes bland kommunernas kostchefer, kostansvariga eller motsvarande under mars-april 2012 med hjälp av webbenkäter. 223 kostchefer/kommuner besvarade frågorna i kartläggningen, vilket ger en svarsfrekvens på 77%. Ansvarig för studien är Fredrik Erfelt på analysföretaget Argument AB.
 
/FoodMonitor

t20