asillForskning: Sillens protein kan bli nya livsmedel
Idag går hälften av den svenska sillfångsten till fiskfoder. Enligt chalmersforskaren Sofia Marmon är det bättre att använda sillen till mat ur miljöperspektiv. Nu har hon lyckats utvinna fiskproteiner ur sillen som kan användas till nya livsmedel. Dessutom minskar halten av gifter.
 
Genom den s.k. pH-skiftmetoden kan man utvinna de proteiner som inte används som människoföda idag. Förutom sillen som går till foderproduktion kan man använda annan mindre använd småfisk, som skarpsill eller de muskelrika ryggben som blir kvar när man filéar fisk, enligt ett pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola.
  
Metoden att utvinna proteiner uppfanns i slutet på 1990-talet på University of Massachusetts. Sofia Marmons handledare, biträdande professor Ingrid Undeland, var en av forskarna där och tog sedan metoden till Chalmers.
 
Proteinerna är lätta att forma och kan därför användas som ingrediens i olika produkter eller för att ta fram helt nya livsmedel. I USA och på Island har pH-skiftmetoden redan börjat användas i produktion, bland annat som ersättare av ströbröd i friterade produkter. Fördelen är att proteinerna skyddar fisken innanför friteringen bättre, samtidigt som den drar åt sig mindre fett.
 
Sofia Marmons forskning visar att det utvunna proteinet har ett bra näringsvärde och är mycket renare än det man började med. Skinn och ben är borta och fetthalten är lägre. Fettlösliga gifter som PCB och dioxin tas också bort genom metoden.
 
- För att metoden ska börja användas mer kommersiellt måste industrin bestämma sig för att det här låter intressant och våga testa, menar Sofia Marmon.
  
/FoodMonitor

t20