Bekämpningsmedel
i skånskt grundvatten
Länsstyrelsen i Skåne Län har kartlagt grundvattnet i länet. Resultaten visar att en tredjedel av de 141 tagna proverna, som inhämtades mellan åren 2007 och 2010, innehöll bekämpningsmedel.
– Nedbrytningstiden i grundvatten är mycket lång, liksom omsättningstiden. Ämnen som har läckt till grundvattnet stannar därför ofta kvar en mycket lång tid, säger Hillevi Virgin, vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Skåne län.
 
– De flesta dricksvattentäkter i Skåne har gamla vattenskyddsområden som behöver revideras, om de inte saknas helt och hållet. Det är av yttersta vikt att samtliga vattentäkter har vattenskyddsområden med korrekta avgränsningar och föreskrifter för att förhindra att grundvattnet förorenas så att de kanske inte kan användas som dricksvatten.
 
Speciellt allvarligt är det enligt Länsstyrelsen att 40 procent av de kontaminerade proverna innehöll substanser som används vid ogräsbekämpning. Många av dessa fynd gjordes i dricksvattentäkter.
   

Läs rapporten om bekämpningsmedel i grundvattnet i Skåne här (extern länk, Länsstyrelsen i Skåne)! 

 
/FoodMonitor 
 

t20