kaffeimg_6757Bristfällig information om koffein fara för gravida kvinnor 
Kaffedrickare får ofta inte veta hur mycket koffein de får i sig från sitt kaffe. Koncentrationen skiljer sig mycket åt mellan olika kaféer och kaffeprodukter. Det gör att bland annat gravida kvinnor i onödan kan utsätta sig för risker. Det slår en ny forskarrapport fast.
 
"För vissa personer är kaffe en problematisk dryck eftersom den ofta säljs utan information om koffeinhalten, eller att den innehåller mycket", säger Mike Lean, professor vid Glasgow University, och forskningsledare.
  
För gravida kvinnor är det speciellt viktigt att begränsa intaget av koffein menar forskarna. Det finns forskningsresultat som visar på att en daglig konsumtion av mer än 300 milligram koffein ökar risken för dålig fostertillväxt och missfall.
 
Mike Lean har upptäckt stora skillnader i koffeinhalten mellan olika kaffesorter. I bland annat espressokaffe, som används till en stor variation av kaffeprodukter, varierade koffeinhalten mellan 51 och 322 milligram per kopp.
 
Mike Lean uppmanar nu de brittiska myndigheterna att undersöka marknaden för kaffeprodukter och förbättra informationen till konsumenterna.
 
HÅKAN FRISELL
 

t20