Forskning: Antioxidanter räddar liv
Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska har kommit fram till att antioxidanterna Q10 och selen kan halvera risken att dö i hjärt-kärlsjukdom. En studie har genomförts bland 443 personer över 70 år. Studien, som nu publiceras i tidskriften International Journal of Cardiology är den första i sitt slag i världen.
 
– Vi ser en 54-procentig riskminskning hos dem som fick de aktiva preparaten jämfört med kontrollgruppen som fick sockerpiller. Det är anmärkningsvärt höga siffror, säger Urban Alehagen, överläkare och docent i kardiologi vid Linköpings universitet.
 
Det har sedan tidigare varit känt att både selen och coenzym Q10 motverkar den oxidativa stress som är ett kännetecken för patienter med hjärtsvikt. Men för att få en bra effekt behövs båda dessa substanser, menar forskarna.
 
443 personer med en snittålder på 78 år rekryterades till studien. Efter en hälsokontroll delades deltagarna i två grupper. Den ena fick fyra kapslar med Q10 och selen om dagen utöver sina vanliga mediciner, den andra fick placebo, det vill säga verkningslösa kapslar och fungerade som en kontrollgrupp. Studien var dubbelblind viket innebär att varken deltagarna eller forskarna visste vilka som fått vad förrän den avslutades efter fyra år.
 
Under tiden hade halva gruppen fallit bort av olika skäl. Av de återstående hade knappt 6 procent av dem som fått aktiva substanser avlidit, jämfört med 12 procent i kontrollgruppen. Bland de överlevande kunde man dessutom se en bättre hjärtfunktion och en lägre nivå av hjärtstressmarkörer i gruppen som fått aktiva substanser.
 
Urban Alehagen är glad och överraskad av resultaten, men vill ändå vara försiktig i tolkningen.
 
– Trots att vi haft 443 deltagare och genomfört en ovanligt lång intervention är detta en liten studie som behöver följas av fler, menar han.
 
/FoodMonitor

t20