annika_untFortsatt små resurser till skolmaten 
Nu presenterar Skolmatens vänner siffror som visar att kostnaden för maten i skolan stått still jämfört med föregående år, trots nytt lagkrav på matens näringsriktighet. Kommunerna lägger i snitt 31 kronor per elev och dag, och då är personal och transporter inräknat. ”De nya kraven är bra, men nu vill vi se nya resurser”, säger Annika Unt Widell (foto), projektledare Skolmatens vänner.
 
År 2011 kostade maten i grundskolan 5510 kronor per elev vilket är en ökning på 0,6 procent från året före. Siffrorna samlas årligen in av Statistiska Centralbyrån (SCB) och innefattar kostnader för livsmedel, personal och transporter.
 
Fortfarande konstaterar man att skillnaderna är stora i landet. Kommunen i topp satsar fyra gånger mer än den kommun som satsar minst.
 
– Skollunchen är hårt prispressad och varje öre räknas. Nya krav på maten är bra men nu vill vi se ökade resurser. Till exempel är det viktigt att satsa på utbildade kockar när maten ska lagas från grunden, säger Annika Unt Widell.
 
Det nya lagkravet om näringsriktighet började gälla i juli 2011. Dessutom finns ett statligt mål på 25 procent ekologisk mat i kommunerna. Detta uppfylls långt ifrån av alla, konstaterar  Skolmatens vänner.
 
Fakta:
Skolmatens vänner har följt utvecklingen i landets 290 kommuner sedan 1996. Sammanställningen bygger på uppgifter som respektive kommun är skyldig att rapportera till Statistiska Centralbyrån. Den procentuella kostnadsökningen som redovisas har justerats för inflationen.
 
/MATS HOLMSTRÖM

t20