Slapp kontroll av kadmium
i importerade livsmedel
Kontrollen av den giftiga tungmetallen i importerade livsmedel och foder är minimal i Sverige. Detta trots att vegetabilier är den största kadmiumkällan som befolkningen utsätts för. Det upptäckte SLU när man i ett forskningsprojekt gjorde en livscykelanalys av metallen.
 
– I dag importerar Sverige en stor del foder och livsmedel. Dessa är med största sannolikhet odlade med gödselmedel med högre kadmiumhalter – eller mer förorenat slam – än det som används i Sverige, säger Kersti Linderholm, forskare, SLU.
 
– Trots mycket diskussion i media om kadmium i mineralgödsel och slam fann denna studie att nästan inga kadmiumanalyser sker på importerad mat, trots att importen av mat stiger stadigt. Idag importeras runt hälften av den mat vi äter.
 
Enligt Kersti Linderholm skulle detta kunna innebära att vi får i oss betydande mängder kadmium via den mat, främst vegetabilier, som vi stoppar direkt i munnen.
 
Kersti Linderholm tycker det är märkligt att det görs så få analyser av kadmium i livsmedel. Enligt hennes undersökning gör Livsmedelsverket endast cirka 12 prov på vildfångad fisk och cirka 20 prov på ris per år.
 
Som jämförelse görs runt 2 600 analyser av kadmium i slam i Sverige varje år.
 
– Det är förbryllande att gödsel och slam är mer undersökt än den mat som vi stoppar direkt i mun, säger Kersti Linderholm.
 
/FoodMonitor
 

t20