aabbccUtbildning för hållbar kakao
Till hösten startar Fazer bygget av en högstadieskola i fadderbyn Biéby i Elfenbenskusten. Syftet är att erbjuda kakaoodlarnas barn högre utbildning och samtidigt erbjuda undervisning i hållbar kakaoodling. Målet för Fazer är att 100 procent av bolagets kakaoinköp ska vara spårbar 2017.
 
Under augusti pågår en insamling till skolbygget och konsumenter kan stötta projektet genom att köpa Karl Fazer chokladkakor, meddelar Fazer vidare.
 
– Spårbarhet och utbildning är nycklar till en hållbar framtid för världens kakaoodlare. Först när vi vet varifrån kakaon kommer kan vi vara säkra på att odlingen sker på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi satt som mål att all vår kakao ska vara spårbar till 2017 och vi arbetar aktivt i bland annat Biéby för att stärka framtidens kakaoodlare, säger Tom Lindblad, VD för Fazer Konfektyr.
 
Skolbygget ingår i Fazers långsiktiga engagemang i Biéby tillsammans med World Cocoa Foundation. Programmet ECHOES (Empowering Cocoa Households with Educational Solutions) syftar till att höja utbildningsnivån generellt och erbjuda yrkesutbildning i kakaoodling.
  
– I Biéby har vi bistått med såväl utbildning som uppbyggnad av nya kakaoplantager. Skolbygget i höst är av största vikt eftersom utbildning bidrar till att höja människors levnadsstandard, säger Tom Lindblad.
 
/FoodMonitor

t20