annika unt”Lunch på gymnasiet
– ett rent lotteri”
Att skollunchen ska vara gratis och näringsriktig står i lagen, men gäller inte gymnasieskolan. Fel, anser Skolmatens vänner som kräver ändring. Skolmatens vänners kartläggning bland landets kommuner visar att det skiljer mycket mellan vad kommunerna lägger på gymnasieluncher. ”Alla gymnasieelever borde ha rätt till bra skolmat – och bra mat måste få kosta”, säger Annika Unt Widell (foto), projektledare för föreningen.
”Skolmaten har skydd i skollagen, vilket är bra. Men gymnasiet borde också innefattas för att inte bli en nitlott för eleverna”, fortsätter Annika Unt Widell.
Kommuner har rapporterat in till Skolmatens vänner att livsmedelskostnaden varierar för lunchen i kommunala gymnasieskolor. Den kommun som ligger högst satsar drygt tre gånger mer än den som satsar minst. Snittet är 11,18 kronor. Tidigare har Skolmatens vänner  redovisat kostnaderna för lunchen i grundskolan, med ett snitt på 9,48 kronor.
Länk: kostnaderna kommun för kommun
Fakta: Skolmatens vänners kartläggning genomfördes bland kommunernas kostchefer, kostansvariga eller motsvarande under mars-april 2012 med hjälp av webbenkäter. 223 kostchefer/kommuner besvarade frågorna i kartläggningen, vilket ger en svarsfrekvens på 77 %. Ansvarig för studien är Fredrik Erfelt på analysföretaget Argument AB.
/FoodMonitor

t20