ZohaibMussadiqslu
Kon mår bäst av tidiga
svenska majssorter
Korna mår bäst av att äta tidiga svenska majssorter. Det har SLU-forskaren Zohaib Mussadiq kommit fram till. På tordag presenterar han resultaten i en doktorsavhandling.
”Zohaib Mussadiq visar i sin doktorsavhandling att tidiga sorter bör väljas i svenska odlingar, dels för att risken för att odlingen helt ska misslyckas då minskar, dels för att fodervärdet blir bättre”, skriver SLU i ett pressmeddelande.
”Nya majshybrider för ensilering har provats odlingsmässigt på tre platser i landet, Kristianstad, Skara och Västerås. I försöksodlingarna i Kristianstad nådde alla hybriderna rätt mognadsgrad för ensilering, medan bara den tidiga sorten Avenir hann bli tillräckligt mogen i Skara. I Västerås fungerade inte odlingen för någon av de provade hybriderna.”
Zohaib Mussadiq försvarar sin doktorsavhandling ”Performance of Forage Maize at High Latitudes - Plant Development, Agronomy and Nutritive Value” på torsdag i Aulan på SLU i Umeå.
/FoodMonitor 
Bilden: Zohaib Mussadiq i ett majsfält. Han har funnit att tidiga sorter av majs till ensilering passar bäst för vårt nordliga klimat. Foto: Zohaib Mussadiq 

t20