fruktflugavindruvaslu
Bilden: fruktfluga lockas mer av jästen än av själva frukten. Foto: Sébastien Lebreton. 
Fruktens jästdoft lockar mest
Fruktflugor som svärmar runt en skål med frukt är ditlockade mer av den jästsvamp som finns på frukten än av fruktens egen doft. Det är doftforskare vid SLU Alnarp som står bakom denna upptäckt, som innebär att begreppet växt-insektsinteraktioner måste vidgas till att innefatta även mikroorganismer.
Frukt är inte bara substrat för insekter och deras avkomma utan också för olika mikroorganismer, till exempel jästen Saccharomyces, vilket man bland annat drar nytta av i vinproduktionen. Fruktflugor, Drosophila melanogaster, visade sig vara måttligt intresserade av frukt utan jäst på ytan, medan enbart jäst utan frukt var mycket lockande och ensamt kunde tjäna som substrat för fluglarverna.
Även okontaminerad frukt lockade emellertid en del fruktflugor till sig – dels doftar även frukten lite, dels är det svårt att helt undvika jästceller på fruktytan. Flugorna kan också ta med sig jästceller till den ”rena” frukten och lägga sina ägg tillsammans med den dittransporterade jästen. På så vis får larverna ändå en bra miljö.
/Notiser från SLU


Läs mer:
Yeast, not fruit volatile, mediate Drosophila melanogaster attraction, oviposition and development, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2435.2012.02006.x/full

t20