tomatjuiceTomatjuice mot benskörhet
Tomatjuice kan på ett påtagligt sätt öka förekomsten av antioxidanter som motverkar benskörhet. Detta enligt kalciumforskare vid University of Toronto. Hemligheten är det röda pigmentet i tomaten: lykopen.
 
I studien som publicerats i Osteoporosis International, konstaterar forskarna att ett dagligt intag av 30 mg lykopen, vilket motsvarar två glas ren tomatjuice, är tillräckligt för att förebygga sjukdomen.
 
Studien finansierades av Canadian Institutes of Health Research (CIHR), the Research and Development Departments of Genuine Health, Heinz, Millenium Biologix, Kagome (Japan), och LycoRed.
 
Osteoporos, eller benskörhet leder till ökad risk för benfrakturer, särskilt i höft, rygg och vrist. Man bedömer att cirka 75 miljoner människor lider av sjukdomen I Europa, USA och Japan. Kvinnor löper fyra gånger större risk att drabbas än män.
 
Lykopen är det röda pigmentet i tomater och i flera frukter. Enligt forskarna en mycket potent karotenoid – en grupp av naturligt växande pigment som är viktiga för plantors tillväxt, med hög syreupptagningsförmåga.
 
Genom egenskapen att minska kroppens oxidativa stress antas lykopen kunna minska risken för en rad kroniska sjukdomar. Enligt forskarna hade dock inga tidigare studier gjorts på lykomen gällande dess antioxidativa effekt på kroppens benstruktur.
 
Källa: BeverageDaily.com
 
/FoodMonitor

 

 

t20