Forskning:
Ensilage ger nyttigare mjölk
Annika Höjer fann vid sitt doktorsarbete vid SLU att ensilage från tidigt skördad vall med rödklöver innehåller mer fytoöstrogener och även mer av essentiella fettsyror. Dessutom att de nyttiga ämnena också återspeglades i mjölken.
Mjölk har inte ett konstant näringsinnehåll eftersom dess sammansättning påverkas av många olika faktorer. Husdjursagronom Annika Höjer har i doktorsarbetet fytoöstrogener och fettsyror i ensilage och mjölk, två grupper av ämnen som har visat sig ha hälsoeffekter, enligt ett pressmeddelande från SLU.
Fytoöstrogener är ämnen i växter som liknar det mänskliga könshormonet östrogen och som därför kan påverka många funktioner i människokroppen. Exempel på detta är att minskad förekomst av hormonberoende cancerformer, som bröst- och prostatacancer, har rapporterats hos människor som äter mat innehållande fytoöstrogener. Även fettsyror är viktiga för människans hälsa – vissa kan leda till minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar eller minska tillväxten av cancerceller, skriver SLU vidare.
I ett fältförsök har Annika Höjer undersökt hur koncentrationen av fytoöstrogener och fettsyror i olika vallväxter har varierat mellan olika orter, år och skördetider.
– Växternas utvecklingsstadium visade sig förklara en stor del av de skillnader vi fann mellan olika orter och år i koncentrationen av både fytoöstrogener och fettsyror, berättar hon.
Genom att skörda i ett tidigt stadium, då växterna har en stor andel blad, får man högre halter. Bland baljväxterna hade rödklöver betydligt högre koncentration av fytoöstrogener än käringtand, medan det inte var lika stora skillnader i sammansättningen av fettsyror. Bland gräsen var det högre total fetthalt i ängssvingel än i timotej.
– Mjölken visade sig bli betydligt rikare på fytoöstrogener när korna hade fått ensilage som bestod av rödklöver och gräs jämfört med ensilage med gräs och käringtand respektive gräs och vitklöver, kostaterar Annika Höjer.
/FoodMonitor

t20