mixLugnande besked:
Vi får fortsätta njuta av saltlakrits
Alla saltlakritsälskare kan pusta ut. Detta sedan flera EU-länder backat från förslaget att kraftigt sänka den tillåtna mängden salmiak i lakrits. ”Nu kan alla som gillar saltlakrits istället brista ut i ett glädjefyllt djungelvrål, säger Marie Söderqvist, VD för Livsmedelsföretagen.
I våras kom ett förslag upp inom EU om att begränsa den tillåtna mängden salmiak (ammoniumklorid) i livsmedel. I saltlakrits ligger mängden salmiak på ca 70 gram/kg. De maxnivåer som diskuterades låg så lågt som 3 gram/kg. Det skulle innebära ett förbud för saltlakrits, berättar Livsmedelsföretagen (Li) i ett pressmeddelande.
Förslaget hade som mål att begränsa användningen av salmiak, som finns i flera livsmedel, och enligt studier visar på ett samband mellan för hög konsumtion av ämnet och högt blodtryck. Precis som vanligt salt.
Livsmedelsföretagen, tillsammans med godistillverkare och branschorganisationer i övriga Norden, har argumenterat för att saltlakrits långt ifrån är någon basvara och att konsumtionen är så pass liten att mängden salmiak man får i sig inte utgör någon hälsorisk.
– Förslaget lades fram utan kunskap om den nordiska saltlakritskulturen. Förslaget skulle drabbat saltlakritsen på ett oproportionerligt sätt och slå hårt mot flera svenska godistillverkare, säger Marie Söderqvist.
Fakta: Saltlakritsen undantas från de nya salmiakbegränsningarna. I EU:s s.k. aromlista som publicerades i förra veckan står det att ammoniumklorid får tillföras konfektyr så mycket som behövs för att ge en angenäm salt karaktär.
/FoodMonitor

t20