USA: Debatten kring energidrycker stegras – efter flera dödsfall
Anais Fournier var 14 år gammal och enligt familjens advokat dog hon som ett resultat av att ha druckit två stora burkar (à 66 cl vardera) under ett dygn av en av de populäraste energidryckerna i USA – Monster. Anais, som led av den ärfliga sjukdomen Ehlers-Danlos syndrom, klarade inte den stora koffeindosen – 280 milligram – som motsvarar koffeininnehållet i över 14 burkar Coca Cola à 33 cl. Familjen stämde producenten av energidrycken, rapporterar italienska Il fatto alimentare.
Advokaten, som hade tillgång till data från amerikanska Food and Drug Administration, upptäckte att det registrerats fem ytterligare dödsfall och 37 fall av allvarliga komplikationer, samt annat dödsfall som går att hänvisa till liknande energidryck på marknaden. Dessutom visar statistiken att besöken på akutmottagningar, relaterade till intag av energidrycket mångdubblats mellan 2005-2009 i USA.
I USA anses dessa drycker inte vara ”riktiga” livsmedel utan supplement. Därför behöver idag inte koffeininnehållet anges på etiketten. Det räcker istället med att bara ange att produkten innehåller koffein. Innehållet av koffein kan vaiera mellan 160 – 500 milligram per burk, skriver Il fatto alimentare vidare. Att varna konsumenten om att inte konsumera för mycket under kort tid vid t.ex. graviditet eller annat riskfyllt tillstånd, är alltså upp till varje producents goda vilja.
Sedan flera år tillbaka har konsumentorganisationer i landet ställt krav på hårdare kontroller vid försäljning och mer information på etiketterna, precis som i många andra länder. Dock har dessa krav hittills inte hörsammats.
Debatten har dock stegrats i USA, inte minst efter att organisatianen Consumer reports publicerat resultatet av en undersökning bland de 27 vanligaste märkena i handeln. Denna visar att 11 av producenterna inte anger koffeinhalten. Bland de 16 som gör det visade det sig att fem i realiteten innehöll mer koffein än angivet (i genomsnitt 20 procent mer) samt en som hade 70 procent mindre koffein än angivet.
/FoodMonitor

t20