Forskning: Molekyl mot fetma
Enligt ett pressmeddelande från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har forskare tagit fram en ny typ av fettbaserade molekyler och visat att dessa på ett effektivt sätt minskar vikten hos feta råttor och möss. Molekylerna är nu patentsökta.
År 2015 kommer cirka 2,3 miljarder vuxna att vara överviktiga och mer än 700 miljoner att ha fetma, enligt WHO:s uppskattningar. Globalt är fetma en av de vanligaste dödsorsakerna och leder ofta till hjärt-kärlsjukdomar, förhöjda halter av blodfetter och typ 2-diabetes.
SLU-forskarna, Paresh Dutta och Kjell Malmlöf har i samband med patentansökan nu startat bolaget Duttal AB för att fortsätta utvecklingen av en produkt mot fetma. Ett nytt forskningsanslag möjliggör de förstudier som behövs för senare kliniska prövningar på människa.
Enligt SLU finns idag få godkända läkemedel mot fetma och övervikt och många medel som testats har haft oönskade biverkningar. De nya molekylerna, som i grunden är modifierade triglycerider ("fetter"), där en av de tre fettsyrorna har bytts ut mot lipoinsyra, påverkar regleringen av energibalansen i kroppen. Resultaten kommer snart att publiceras.
– Grunden till övervikt är att kroppen tillförs för mycket energi i förhållande till förbrukningen. Överskottet lagras då i form av kroppsfett. Vad våra molekyler gör, är att minska födointaget samt att stimulera kroppen att bränna fett istället för att lagra energin och detta leder till viktminskning, berättar Paresh Dutta.
/FoodMonitor

t20