Livsmedelsverket vill injicera
möss med gentoxiska ämnen
Enligt en ansökan till Jordbruksverket som FoodMonitor tagit del av vill Livsmedelsverket injicera ett antal möss med ämnen som är gentoxiska och cancerframkallande. Myndigheten säger sig vilja studera ämnen i mat som bland annat olika tillsatsämnen, pesticider, och ”rester av miljöföroreningar”.
Studien ska pågå från och med denna månad till och med januari 2016.
Enligt försöksplanen så kommer det enligt uppgift att gå åt 20-30 möss för varje testad kemikalie. Det är ännu oklart exakt vilka kemikalier det rör sig om.
Enligt Livsmedelsverket kommer inte mössen att lida av försöken. Men skulle något djur må dåligt så lovar myndigheten att omedelbart bryta av nacken på det djuret.
”Upptäcker vi att något av djuren mår dåligt så avlivas de omedelbart genom cervikal dislokation”, skriver Livsmedelsverket i sin ansökan.
/FoodMonitor

t20