USA:
Skräpmat dåligt för hälsan. So what?
Amerikanska undersökningsföretaget NORC (National Opinion Research Center) har genomfört en konsumentenkät i landet angående sambandet mellan mat, fetma och relaterade risker. Resultatet är minst sagt alarmerande. Detta konstaterar italienska Il fatto alimentare.
Undersökningen, som genomfördes bland tusentals amerikaner, visar att en övervägande andel av de tillfrågade är fullt medvetna om hälsoriskerna vid konsumtion av skräpmat. Samtidigt vill samma personer inte avstå från denna och är skeptiska till såväl läskskatt (soda tax) som fettskatt (fat tax). Sju av tio amerikaner är dessutom emot bestämmelsen att ange kaloriinnehållet på restaurangernas menyer.
Tre fjärdedelar gillar inte idén att minska portionerna på restaurang. Samma procentandel tycker att den ständigt ökande fetman i USA är ett stort problem, men att det är ett tillstånd som man bör lösa individuellt och inte med hjälp av samhället. Bara en tredjedel anser alltså att fetman är ett samhällsproblem och bör behandlas därefter, d.v.s. att politiker, skolor och inte minst livsmedelsproducenter bör ta sig an, och ta ansvar i frågan.
En intressant aspekt i undersökningen handlar om kvinnor, som ofta är mer beslutstagande än män vad gäller val av livsmedel. Mer än hälften av de tillfrågade kvinnorna ansåg att det högre priset för hälsosammare livsmedel är en stor anledning till problemet. Jämför detta med de 37 procent av männen som ansåg samma sak.
Fler amerikanska kvinnor än män anser också att livsmedelsindustrin har ett stort ansvar i att situationen ser ut som den gör i USA.
/MATS HOLMSTRÖM

t20