pommesRädda ditt barn
från skräpmat
Föga förvånande betalar barn och tonåringar ett skyhögt pris när de äter skräpmat mer än tre gånger i veckan. Bland annat ökar risken för astma och allergier. Detta enligt italienska Il fatto alimentare som tagit del av en engelsk undersökning.
Undersökningen publicerades i engelska publikationen Thorax under namnet ”Do fast food cause asthma, rhinoconjunctivitis and eczema?” och genomfördes av forskare vid Centre for Evidence Based Dermatology vid Universitetet i Nottingham.
Den engelska studien visar tydligt på existensen av ett samband mellan intag av fettrik mat till förmån för grönsaker och frukt - och olika former av eksem, allergier och astma.
För att ytterligare stödja undersökningens faktainnehåll har de engelska forskarna tagit hänsyn till uppgifter om studiens deltagare från den stora Europeiska studien ISAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood), utförd bland 319 000 barn mellan 13-14 år och 181 000 mellan 6-7 år, i 31 olika länder. Denna visar att risken för svåra allergier ökar med 39 procent hos 13-14 åringar vid intag av skräpmat fler än tre gånger i veckan. Vid 6-7 års ålder ökar risken med 27 procent.
Läs om den engelska studien här
/MATS HOLMSTRÖM

t20