Forskning:
Vetskap om näringsinnehåll påverkar mängden vi äter
Forskaren Pleunie Hogenkamp vid Uppsala Universitet har kommit fram till att människans medvetande och kroppens reaktioner bestämmer matintaget. Tar man alltså del av etikettinformation med näringsinnehåll så kan det påverka hur mycket av matvaran du kommer att äta. Resultatet av studien publiceras nu i nättidskriften Obesity.
Vid studien bjöd Hogenkamp och hennes kollegor vid institutionen för neurovetenskap in kvinnliga studenter vid totalt fyra frukosttillfällen och serverade dem en bestämd mängd sötad yoghurt som antingen var fattig eller rik på kalorier. Vid två av dessa tillfällen var båda varianterna av yoghurt märkta med korrekt kaloriinformation. Vid de andra två tillfällena var yoghurten felmärkt, det vill säga lågkaloriyoghurten såg ut att ha högt kaloriinehåll och tvärt om.
Både innan och efter frukosten fastställdes hungerkänslorna och hormonnivåer mättes, däribland ghrelin, det så kallade hungerhormonet. Att maten var uppmärkt med ett högt kaloriinehhåll påverkade inte hungerkänslorna hos försöksdeltagarna och forskarna kunde inte se någon effekt på deras hormonresponser.
Däremot kunde forskarna observera att kaloriinformationen gav effekt på hur mycket man ville fortsätta äta. När studiedeltagarna en halvtimme efter att de ätit yoghurten också serverades bröd, vindruvor och muffins ville de som ätit lågkaloriyoghurt, som de trodde var hökaloriyoghurt, inte ha lika mycket.
– Jag tror detta resultat hjälper till att kontrollera vårt matintag på ett tillfredsställande sätt genom att det helt enkelt får oss att på förhand räkna med de kalorier vi kommer få i oss och därmed begränsa matintaget, säger Pleunie Hogenkamp, forskare vid institutionen för neurovetenskap.
Resultaten visar enligt forskarna på att märkning kan påverka efterföljande matintag. Den inkorrekta kaloriinformationen påverkade påföljande matintag efter att personerna i studien ätit lågkaloriyoghurt men inga effekter observerades efter att de ätit högkaloriyoghurt. Dessa resultat tyder på att både kognitiv och fysiologisk information bestämmer människans matintag.
När det verkliga kaloriintaget var tillräckligt för att skapa en mättnadskänsla spelade de kognitiva faktorerna, själva kaloriinformationen ingen roll. Men när personerna i studien hade måttliga hungerkänslor påverkade kaloriinformationen matintaget. Försökspersonernas antagande om ett högt kalorieinnehåll i yoghurten kan ha resulterat i en förhöjd hjärnaktivitet i de områden som är involverade i undertryckandet av hunger och matintag, enligt forskarna.
/FoodMonitor

t20