Forskning: Koffein påverkar
barnets tillväxt under graviditet
Blivande mammor som konsumerar koffein, vanligast genom kaffe, föder oftare barn som väger mindre än förväntat för graviditetslängden. Det visar en studie på 59 000 gravida norska kvinnor, som letts av forskare vid Sahlgrenska akademin i samarbete med Norska Folkehelseinstitutet.
Verena Sengpiel, forskare vid Sahlgrenska akademin, konstaterar att endast två koppar kaffe om dagen är relaterat till risken för gravida att föda små barn.
– Sambandet mellan intag av koffein och tillväxt hos barnet kunde konstateras även hos kvinnor som följt de officiella rekommendationerna om ett intag av max 200 milligram koffein per dag, vilket ungefär motsvarar två koppar kaffe, konstaterar hon.
Den medicinska termen som används i sammanhanget är SGA, small for gestational age, vilket betecknar lågt födelsevikt relaterat till graviditetslängden. SGA är kopplat till en ökad risk för sjuklighet och dödlighet.
Andra internationella studier stödjer dessa teorier men den norsk/svenska studien baseras på en betydligt större grupp än de tidigare. Kvinnorna som ingick i studien var friska och hade fram till förlossningen okomplicerade graviditeter. Resultaten har också kontrollerats för andra faktorer som påverkar tillväxten som till exempel mödrarnas ålder, rökning, BMI, nikotinintag och alkoholkonsumtion.
– Det är viktigt att understryka att vår studie inte svarar på om det är själva koffeinet som orsakar en ökad risk för att barnet är lätt i relation till graviditetstiden. Vi har heller inte studerat om dessa barn verkligen hade mera hälsoproblem i nyföddhetsperioden. Det behövs alltså fler studier innan vi vet vad våra fynd verkligen innebär för gravida kvinnor och deras barn, säger Verena Sengpeil.
Det andra syftet med studien, som publiceras i BMC Medicine, var att undersöka om kvinnor som konsumerade koffein riskerade att föda för tidigt. Något sådant samband kunde dock inte konstateras.
Fakta: Artikeln “Maternal caffeine intake during pregnancy is associated with birth weight but not with gestational length: results from a large prospective observational cohort study” publicerades i BioMed Centrals open access-tidskrift BMC Medicin den 19 februari.
/FoodMonitor

t20