Forskning: Svenska
mammor behöver D-vitamin
D-vitaminbrist hos modern kan öka risken för försämrad tand- och skeletthälsa hos barnet. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin som innefattade 95 ljushyade höggravida kvinnor i Göteborgsområdet. En dryg fjärdedel av dessa visade sig lida av D-vitaminbrist under vintern.
De nordiska rekommendationerna för intag av D-vitamin säger att gravida och ammande kvinnor bör äta 10 mikrogram D-vitamin per dag. Det är 2,5 mikrogram mer än den rekommenderade vuxendosen, något som anses nödvändigt för att fostret och barnet ska få till sig tillräckligt med kalcium, enligt forskarna.
Trots den relativt väl etablerade kunskapen om att en vintertillvaro i det solfattiga Norden gör att vi får i oss för lite D-vitamin, har en oroväckande stor andel av höggravida, ljushyade kvinnor i Göteborgsområdet en ohälsosam D-vitaminstatus, menar man vidare.
– Att en dryg fjärdedel har D-vitaminbrist under vintern är anmärkningsvärt, särskilt eftersom den studerade gruppen är välutbildad och hälsointresserad. Vi kan därför gissa att D-vitaminbrist är ännu vanligare hos mindre hälsomedvetna gravida kvinnor, samt hos minoritetsgrupper där man undviker att exponera huden för sol, säger Hanna Olausson, ansvarig för studien.
Studien omfattade 95 ljushyade gravida kvinnor i graviditetsvecka 35-37. Kvinnorna i studien fick svara på frågor kring kostintag och kostillskott, användning av solskyddskrämer, solexponering, hudtyp, resor till sydliga breddgrader och BMI.
/FoodMonitor

t20