Läsk misstänks orsaka
180 000 dödsfall
Enligt forskning som American Heart Association nyligen presenterat så misstänks drygt 180 000 dödsfall om året runt om i världen bero på konsumtion av läsk som sötats med socker.
Av de totalt 183 000 dödsfalllen så orsakas enligt forskarna 133 000 av diabetes, 6 000 av cancer, och 44 000 av hjärtsjukdomar.
Mexico är det enskilda land som är hårdast drabbat med 318 dödsfall per miljonen invånare. Japan är minst drabbat med 10 dödsfall per miljonen invånare.
Den aktuella studien fokuserade på vuxna. Men forskarna tycker att även barn bör inkluderas i kommande studier.
”Eftersom vi fokuserade på dödsfall till följd av kroniska sjukdomar, fokuserade vår studie på vuxna. Framtida forskning bör bedöma hur konsumtionen av söta drycker hos barn över hela världen påverkar deras nuvarande och framtida hälsa”, säger forskaren Gitanjali M. Singh vid Harvard School of Public Health, i en kommentar.
/FoodMonitor
Läs mer om forskarnas resultat här:
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-03/aha-1dw031413.php

t20